Välkommen till Wåga & Wilja förskolor

Vision

Varje barn ska våga bli det mesta av sig själv och
vilja förändra världen genom demokratiska och
hållbara värderingar.

 

Värdegrund

Wåga & Wilja
- möta det unika i varje människa
- välkomna den föränderliga omvärlden


Vi driver 8 förskolor i Järfälla, Upplands Bro och Enköpings kommun. Inspiration till vår förskoleverksamhet hämtar vi från de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i norra Italien. Den utbildning och undervisning vi bedriver ska skapa förutsättningar för varje barns rätt att lära och utvecklas genom att utforska, upptäcka och förundras tillsammans med andra. Vi har barngrupper som genom åren på förskolan utvecklar ateljékultur och vi lägger stor vikt vid rika och kreativa lärmiljöer. Läs mer om vår verksamhet....

Wåga & Wilja arbetar aktivt och målmedvetet för en trygg och säker förskola. Vi ser det som barn och familjers rättighet att barnen vistas i en barnsäker milj��, att barnen serveras mat lagad från råvaror och att den miljö som barnen vistas i reduceras från farliga gifter- Läs mer om våra ställningstaganden...