Utbildningar

Att skapa ateljékultur
Utbildning i de "100 språkens" perspektiv
Utbildningen omfattar 7 kurstillfällen à 2,5 timmar under två terminer 
Plats: Plommonets förskola, Plommonvägen 2 i Järfälla​
Tid: kl. 8- 10.30

Utbildningen vänder sig till avdelningspedagoger och syftar till att deltagarna ska utveckla förståelse för hur ett undersökande förhållningssätt, en ateljékultur ger förutsättningar att fördjupa sig i de ”100 språkens” perspektiv. Utifrån uppdraget i Läroplanen för förskolan ska ”förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer…” När barnen ges dessa förutsättningar kan tankeprocesserna, den begreppsliga förståelsen samt de estetiska kompetenserna fördjupas och utvecklas. Genom att, i utbildningen, växla mellan att arbeta praktiskt, titta på exempel från verksamheten och reflektera tillsammans gör vi oss mer medvetna om vårt eget förhållningssätt och förutsättningarna för att bygga en ateljékultur i barngruppen. 

Kursdatum 2023/2024: 4 oktober, 8 november, 6 december, 17 januari, 14 februari, 6 mars och 10 april
Kontakta  skolchef@wagaowilja.se för anmälan och frågor
Pris: 8500:- exklusive moms

 

Pedagogisk dokumentation
Utbildningen omfattar 4 kurstillfällen à 2,25 timmar under en termin 
Plats: Konferensrummet på Fäbodens förskola, Fäbodvägen 2 i Järfälla
Tid: kl. 8- 10.15

Utbildningen vänder sig till avdelningspedagoger och syftar till att deltagarna ska utveckla sitt arbets- och förhållningssätt med pedagogisk dokumentation. I sin undervisning utgå från och ge barnen möjlighet att utforska vidare utifrån de frågor och intressen de har.

Utbildningen bygger på och utgår från deltagarnas egna frågor och uppgifter mellan kurstillfällena

Kursdatum 2024: 5 mars, 9 april, 14 maj och 11 juni
Kontakta skolchef@wagaowilja.se för anmälan och frågor
Pris: 4500:- exklusive moms