Klagomålshantering

På Wåga & Wiljas förskolors ser vi det som värdefullt att få synpunkter oavsett om det är klagomål, beröm eller förslag till förbättringar, detta för att vi är mån om att ha en hög kvalitet på vår verksamhet.

På våra förskolor vill vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller pedagoger tas upp direkt med den det berör. Om Du efter kontakt med pedagogen fortfarande har klagomål, ta då kontakt med avdelningsansvarig förskollärare eller förskolechefen. Detta kan Du givetvis också göra om du av någon anledning inte personligen vill kontakta den problemet berör. Avdelningsansvarig förskollärare/chef tar emot dina synpunkter/ klagomål och ansvarar för att uppföljning görs inom 10 arbetsdagar.

Om du trots detta fortfarande inte känner dig lyssnad på och vill gå vidare med frågan kan du göra ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett. Du hittar den som fil att ladda ner nedanför texten. Den ifyllda blanketten skickas via e-post till ingrid.loow@wagaowilja.se

Eller med vanlig post till:

Huvudmannen för Wåga & Wilja
Fäbodens förskola
Fäbodvägen2
175 45 Järfälla

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Inom 10 arbetsdagar skall huvudmannen ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

 

Blankett klagomål
Filnamn blankett-klagomal.pdf
Datum 2022-01-26
Ladda ner Öppna