Läroplan för förskolan

Förskolans läroplan beskriver förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer för arbetet i förskolan. Alla kommunala och fristående förskolor ska följa läroplanen. Läroplanen beslutas av riksdagen och består av två delar: 1. Förskolans värdegrund och uppdrag samt 2. Mål och riktlinjer. De två delarna ska ses som en helhet. Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska ha uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för vilka förmågor eller kunskaper barnen ska utveckla. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan ska istället vara ett underlag för att planera och utveckla undervisningen. Läs Läroplanen

Läroplan för förskolan 2018
Filnamn lpfo18.pdf
Datum 2021-09-28
Ladda ner Öppna