Smitta i förskolan

När barn är sjuka är det alltid svårt att veta var gränserna går. Därför är det viktigt att familjen och förskolan har en nära dialog. Vi på Wåga & Wilja förskolor tar utgångspunkt i Socialstyrelsens rekommendationer och publikation "Smitta i förskolan" vad gäller att minska smittspridningen på förskolan. Skriften ger även dig som förälder vägledning i hur du kan tänka.

Smitta i förskolan En kunskapsöversikt Socialstyrelsen
Filnamn smitta-i-forskolan-socialstyrelsen.pdf
Datum 2021-09-28
Ladda ner Öppna