Ateljékultur

Vi tror på att barnet har hundra sätt att tänka, att uttrycka sig, att förstå och skapa mening. Därför måste våra barngrupper präglas av att vi bygger en ateljékultur.  Att barnen från tidig ålder får möta många olika språk och uttryckssätt som lera, färg, konstruktion, dans, drama och sagor, vatten, sand och musik. Detta för att de ska skapa sig erfarenheter och tekniker genom att leka och utforska med materialen.  Med stigande ålder kan barnen använda sina kunskaper för att ge uttryck för sina intryck. Titta nära, välja material och teknik för att gestalta sina egna bilder av vad barngruppen tillsammans utforskar genom projekterande.

 

Våra avdelningar är ordnade i verkstadslika hörnor i rummet, där barnen själva tar för sig av materialet och med stigande ålder får vara med att ta ansvar. Det lärmaterial som vi eftersträvar i våra miljöer ska bjuda in barnen till lekar och utforskande av estetik och flexibla material som barnen själva kan vara med och påverka, förändra och lära genom.

 

Flera av våra förskolor har en stor central ateljé som komplement till avdelningarnas lite mindre verkstäder och ateljéer.
I våra ateljéer arbetar en ateljérista/ateljépedagog – som har ett särskilt ansvar för ”De 100 språken” – d.v.s. alla tänkbara uttryckssätt. Ateljéristan samarbetar med pedagoger och barn främst på 4-5årsavdelningarna, men håller även i interutbildningar för alla pedagoger i hur man kan arbeta med olika material.