Bakgrund/Historia

Wåga & Wilja förskolor AB grundades 1999 och bestod till en början av de fyra förskolor Solen, Orgona, Plommonet och Fäboden i Järfälla. 2005 grundades dotterbolaget Wåga & Wilja Wisdom AB med uppgift att bedriva kompetensutveckling.

Målmedvetet har alla vi som arbetar på Wåga & Wilja arbetat för att skapa en:
- kompetent och engagerad pedagoggrupp med ett nära samarbete förskolorna emellan
- organisation och reflektionskultur som stödjer pedagogerna i arbetet
- miljö med material som stödjer barnen i deras lärande
- medveten strategi för hur vi välkomnar familjer till våra förskolor
- nyfikenhet hos andra pedagoger från olika kommuner i hela Sverige
- glädje och lust hos barn, pedagoger och familjer att vara med att forma framtiden

I dag har organisationen vuxit till åtta förskolor:
- I augusti 2012 öppnade Wåga & Wilja en förskola i Enköping som i januari 2014 flyttade in i Sadelmakarens lokaler.
- I april 2013 anslöt sig I Ur och Skur Skogsbacken till Wåga & Wilja.
- I oktober 2017 anslöt sig Cylinders förskola till Wåga & Wilja.
- I maj 2021 anslöt sig Förskolan Utforskaren i Upplands Bro till Wåga & Wilja

Idag består Wåga & Wiljas ledningsorganisation av VD, skolchef och vice VD, ekonomichef, samt rektorer med ansvar för ekonomi, personal och pedagogik.
Wåga & Wilja har idag ca:150 anställda och ca: 650 barn.
Sedan mars 2011 är Wåga & Wilja en del av ATVEXAgruppen.