Föräldrars delaktignet

Vi på Wåga & Wiljas förskolor är alltid mån om att du som vårdnadshavare ska ha kännedom och kunskap om ditt barns vardag på förskolan. Vad vi står för, hur vi arbetar med ditt barn och vad som är på gång inom utbildningen och undervisning. Våra huvudsakliga kommunikationskanaler är genom det dagliga mötet vid lämning och hämtning samt genom kommunikationsappen Tyra. Du som vårdnadshavare har också möjlighet att delta i följande möten;

Utvecklingssamtal bjuder avdelningspedagogerna in barnets vårdnadshavare till för att visa och berätta om det enskilda barnets utveckling och lärande genom utbildning och undervisning.

Föräldramöte bjuder avdelningspedagogerna in avdelningens vårdnadshavare till för att berätta om utbildning och undervisning samt den utveckling och lärande barngruppen är i genom sitt projekterande.

Föräldraforum samtliga föräldrar på Wåga & Wilja förskolor bjuds in till digitalt möte för information och dialog om verksamhetsidé, pedagogisk inriktning och utvecklingsområden för samtliga förskolor.