Pedagogisk profil

Reggio Emilia är en stad i norra Italien.

Reggio Emilia har också blivit ett begrepp som står för den pedagogiska filosofi som under drygt femtio år har utvecklats i stadens kommunala förskolor under ledning av Loris Malaguzzi.
Den pedagogiska filosofin från den lilla staden har väckt ett stort intresse och engagemang i många delar av världen. Reggio Emilia-inspirationen finns i USA, Sydkorea, Japan, Australien, i hela Skandinavien och i flera andra europeiska länder.

Grundläggande tankar i den pedagogiska filosofin: 
Loris Malaguzzi har sagt - "Jag tror att de ord som bäst sammanfattar vår verksamhet är utforskande och delaktighet."

- ett pedagogiskt arbetssätt förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

- bejakandet av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och en tro på att man genom att bekräfta barnens individualitet och rättigheter på sikt kan förändra världen i en allt mer demokratisk riktning.

- en pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring.

Därför står inte Reggio Emilia för ett pedagogiskt program som man kan "ta över" eller kopiera. Man kan däremot inspireras av grundtankarna och filosofin för att utveckla dem i sitt eget sammanhang, utifrån sina egna förutsättningar - och det har vi gjort!

Vill ni läsa mer om vår pedagogiska profil läs i Wåga & Wiljas Arbetsplan under rubriken Måldokument.