Så tycker föräldrar om Wåga & Wilja förskolor

Vi på Wåga & WIlja förskolor är alltid måna om en god relation till samtliga vårdnadshavare. Vi vill att du som vårdnadshavare och förälder ska känna dig delaktig i ditt barns lärande och utveckling. Och det tydligaste betyg vi kan få är att du som förälder blir ambassadör för våra förskolor. Vi har därför bett föräldrar att berätta vad de och sitt/sina barn uppskattat med vår förskola.

"Äldsta sonen gick tidigare på en förskola i en annan kommun men då vi flyttade till Järfälla fick vi höra att Fäboden var förskolan för oss och vi har inte ångrat det en sekund! När vårt andra barn föddes ställde vi henne i kö till Fäboden så fort vi kunde. När det började bli dags för andra barnets inskolning kändes det lite tufft - hon var ju så liten. Minns så väl hur hennes blivande pedagog mötte oss i känslorna och fick oss att känna oss helt trygga med att lämna henne där trots att hon inte ens kunde gå. Ytterligare ett barn föddes och ännu en gång valde vi utan tvekan Fäboden! Det är en tydlig miljö för barnen, idérikt, barnen uppskattas och uppmuntras att utveckla sina olika färdigheter och olikheter. Med små medel byggs helt fantastiska miljöer upp där fantasin får flöda. Fokus är att möta barnen och ge dem en miljö som är tillåtande med tydliga gränser! Projekten som löper under terminerna är helt uppbyggda utefter barnens intressen. En miljö att växa, utvecklas och skapa en trygg grund i livet, det viktigaste ett barn kan få. Under de elva (!!) år vi haft barn på fäbodens förskola har vi aldrig någonsin tvekat på att det är den bästa plats våra barn kan vara på under dagarna!"

"Vi har har haft båda våra barn på I Ur och Skur Skogsbacken, vår yngsta son går idag på Skogbacken och det var ett självklart val för oss när vi skulle välja förskola. Personalen på förskolan är öppna och inbjudande och ser till individens behov. Förskolans gård och miljöer är inbjudande och vi upplever att både vi som föräldrar och vårt barn känner oss trygga och att vårt barn stimuleras i både den fria leken och lärande igenom lek. Att få möjlighet till att möta naturen i närmiljön tillsammans med pedagoger och barnen i barngruppen har igenom åren varit fantastiskt och barnen har uppskattat alla möten och lärmiljöer både inne, ute på gården och i skogen där möten med knytte, knopp och mulle är en underbar möjlighet för barnen att lära känna naturen och skogen och dess värde. Det relationella förhållningssättet pedagogerna på förskolan har gör att man känner att barnen är viktiga och även familjen. Odla på våren och skörda under skördesäsongen och erbjudas smaka på olika kulturers mat under veckornas materbjudanden på förskolan. Och även inkludering i traditioner från olika kulturer är ett fint och viktigt inslag i verksamheten. Har bara gott att säga om förskolan från föräldrasynpunkt och våra barn har genom åren trivts och tyckt om förskolan, personal, pedagoger och vad förskolan verkar för."