Så tycker medarbetare om Wåga & Wilja förskolor

Wåga & WIlja förskolor arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsplats där varje medarbetare är viktig. Varje läsår genomför vi en medarbetarenkät på våra förskolor där medarbetarna får svara på frågor om hur de upplever sitt uppdrag och sin arbetsmiljö. Resultate från medarbetarenkäten är en del av ledningens utvärdering och ligger därför till grund för hur vi väljer att arbeta med våra kollegium för att utvecklas.