Ställ ditt barn i kö


I de kommuner där Wåga & Wilja har förskolor är det gemensam kö för barnen till både privata och kommunala förskolor. Vi hänvisar dig därför till kommunens hemsida för at ställa ditt ban i kö. Har du frågor om ditt barns placering eller köplats är det också till kommunen du får vända dig. Du hittar respektive kommun i kolumnen till vänster.