Välkommen till Solens förskola

 

Solens förskola ligger vid Skälbys gamla station och banvallen där tågen till Hässelby och Lövsta gick förr. Förskolan är från och med augusti 2022 inrymd i huvudbyggnaden med 4 åldersblandadde avdelningar. Barnantalet är runt 70 inskrivan barn. 

Avdelningarna
Förskolan består av 4 åldersblandade barngrupper, där vi tänker yngre barn i två grupper och äldre barn i två grupper. Vi vill med denna indelning kunna erbjuda barnen lärmaterial och utmaningar som möjligt utifrån ålder och utvecklingsnivå. Vi strävar också efter att ha allt material väl synligt i barnens höjd så att de själva ska kunna använda sig av detta utan att be en vuxen om hjälp. Åldersindelningen är även en förutsättning för att barnen ska kunna ta tillvara på varandras kompetenser i diskussioner, förhandlingar och samspel med nya strategier och kunskaper som följd.
 

 

Är du intresserad av förskoleplats på Solens förskola
Välkommen på en visning där du får möjlighet att se våra lärmiljöer, vi berättar om vår utbildning och undervisning och du får ställa dina frågor. Har du frågor om köplats och placering vänligen kontakta förskolans rektor via mejl. Du hittar kontaktuppgifter under fliken kontakta oss.

Datum:

Tid: 9.15–10.00

Anmälan: 

Varmt välkomna!