Workshops i ateljékultur

Hos oss på Wåga & Wilja förskolor är ateljékulturen eller 100-språkligheten stark. Vi vill att barnen ska erövra tekniker och kompetenser för att kunna uttrycka sig på många olika sätt. Vi pedagoger behöver då behärska de olika språken och veta hur man kan utmana barnen i tekniker och material. Därför har vi startat workshops för pedagoger som leds av två av våra ateljeristor. Där du som pedagog får inspireras av deras arbete med barnen men också själv lära dig metoder och tekniker för hur du kan arbeta med din barngrupp.

 

Vi har workshops i språken/uttryckssätten – Lera, Färg, Tecknande, Motorik (dans, drama, musik), Digital teknik, Konstruktion och Hållbarhet - Återbruk.

Vi kan komma ut till er och anpassa våra workshops utifrån era förutsättningar vad gäller längd, som del av en APT eller studiedag.

 

Under 2024-2025 erbjuder vi också möjligheten att köpa platser på våra workshops i Wåga & Wiljas lokaler;

Lera: 16 oktober eller 20 november 2024
Lera är ett intelligent, föränderligt och tacksamt material för barnet att påverka, associera och forma det som finns i huvudet. Ett material att arbeta tredimensionellt med, där barnet kan känna, trycka, rulla och klämma. Att tänka progression utifrån barnets ålder, hur det lilla barnet får börja lära känna leran som material för att utmanas vidare av pedagogen under sina fem år på förskolan. Du kommer under workshopen att få kunskap om olika typer av lera och användningsområden. Tekniker och metoder för hur du som pedagog kan utmana barnet till fler tekniker och fördjupat undersökande och lärande. Hur du kan presentera lera för barnen samt hur leran förvaras. Under workshopen får du även ta del av exempel från praktiken på någon av Wåga & Wiljas förskolor så att du får inspiration till ditt eget arbete med barnen.

 

Digital teknik: 19 mars eller 9 april 2025
Workshopen tar utgångspunkt i samtal och experiment med ljud. Att använda ljud för att förstärka och ge uttryck för sina intryck. Vi visar också exempel och introduktion av I stop motion och Imovie på vilka sätt dessa två program kan bli resurser i barnens projekterande. Hur animering kan stödja annat kunskapsinhämtande. Att barnet lär både genom att lära om verktyget, programmet men också genom det. Genom digital teknik dokumenterar barnen sina egna undersökanden och utvecklar nya kunskaper och förmågor genom att samarbeta för att skapa fram en bildinspelning. Du kommer under workshopen att få tillsammans med andra spela in ljud och bild för att bli bekväm i att använda det med barnen.

 

Tid: 8.00 – 10.30
Plats: Ateljén på Fäbodens förskola, Fäbodvägen 2 i Järfälla eller Plommonets förskola, Plommonvägen 2 i Järfälla
Kontakta: skolchef@wagaowilja.se för anmälan och frågor
Pris: 1 500:- exklusive moms