Visselblåsare

Till dig som har något viktigt att berätta

Det är viktigt att våra medarbetare mår bra och vår verksamhet fungerar som den ska. Problem och allvarliga frågeställningar behöver därför komma fram så att vi som organisation får möjlighet att agera.

Många situationer kan vi lösa genom att prata med varandra direkt när de uppstår. Ibland kan det hända saker som kräver en helt annan hantering. Därför erbjuder vi en kanal för visselblåsning för alla som arbetar inom Wåga & Wilja förskolor, eller som har en yrkesmässig relation till oss, t ex konsult eller inhyrd personal. Läs mer i vår visselblåsarpolicy nedan.

Använd Trumpet
Trumpet är en externt hanterad visselblåsarfunktion. Där kan du anonymt, säkert och konfidentiellt anmäla missförhållanden som tas emot av oberoende handläggare. För komma till Trumpets visselblåsarfunktion följer du den här länken från valfri enhet: https://atvexa.trumpet-whistleblowing.eu/

I Trumpet får du en tydlig guidning genom hela processen. Det är viktigt att du väljer vilken verksamhet du vill visselblåsa om när du börjar din anmälan. Du hittar listan över verksamheter när du startar Trumpet. Här kan du också läsa mer specifikt vad som gäller för visselblåsning och hur lagen skyddar dig som rapporterar. Funktionen är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan. Läs mer om Trumpet här. https://trumpet-whistleblowing.se/visselblasning/till-dig-som-ska-vissla/

Alla synpunkter är viktiga
Vårdnadshavare eller andra som har synpunkter på verksamheten inom Wåga & Wilja förskolor omfattas inte av den här visselblåsarfunktionen. De ska istället kontakta oss genom den ordinarie klagomålshanteringen https://wagaowilja.se/Kontakta-oss/Klagomålshantering.
Har du något viktigt att berätta ska du höra av dig.

 

Visselblåsarpolicy
Filnamn visselblasarpolicy.pdf
Datum 2023-12-07
Ladda ner Öppna