Verksamhetsplan

Varje vårtermin utvärderar arbetslagen och rektor de målstyrda processer som legat till grund för utbildning och undervisning av samtliga barn i Wåga & Wiljas förskolor. Utifrån resultat och analys av utvärderingen formulerar sedan chefsgruppen – rektorer, skolchef och VD mål för kommande läsår. Verksamhetsplanens mål bryts sedan ner ytterligare i varje förskolas verksamhetsplan.

Verksamhetsplan Wåga & Wilja förskolor 2023-2024
Filnamn verksamhetsplan-waga-wilja-forskolor-2023-2024.pdf
Datum 2023-10-31
Ladda ner Öppna